Öppna förskolan

På öppna förskolan är du välkommen med ditt barn för att leka, umgås och lära känna andra. Vi erbjuder en pedagogisk lekmiljö och aktiviteter för barn 0-6 år.

Öppna förskolan är öppen för alla och du väljer själv hur ofta du och ditt barn vill delta. Du behöver inte anmäla dig i förväg och du väljer själv vilka aktiviteter du vill delta i. Verksamheten är kostnadsfri.

Öppna förskolan är en del av Familjecentralen. Här hittar du även barnavårdscentral, barnmorskemottagning och familjebehandlare från socialtjänsten.

Öppna förskolan stängs

De rådande omständigheterna kring Covid-19 gör att Öppna förskolan stängs från och med onsdag 18 mars. För att minimera smittorisken för personer i riskgrupper samt medarbetare har Region Sörmland beslutat att ställa in all gruppverksamhet. På uppmaning av regionen stänger därför Gnesta kommun sin öppna förskola.

Kommande aktiviteter

Öppna förskolan anordnar sagostunder, utbildningar och informationstillfällen.

Sagostund

Barnbibliotekarien Sandra besöker Öppna förskolan och läser sagor.

  • 28 april klockan 10.20
  • 26 maj klockan 10.20

Matråd med dietist

Dietisten Kristina Larsson kommer på besök, för att prata om hur man som förälder kan skapa bra matvanor och trevliga måltidssituationer. Tidigare datum har ställs in, nytt datum kommer.

Bilsäkerhet

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) berättar om bilsäkerhet för barn. Tidigare datum har ställts in, nytt datum kommer.

Första hjälpen för barn

Röda korset håller i en utbildning i hjärt- och lungräddning för barn. Utbildningen ges på familjecentralen den 27 april klockan 18.00-21.15. Observera att anmälan krävs då vi har ett begränsat antal platser. Fler tillfällen ges under hösten 2020.

Anmälan görs till BVC på 0158 - 524 35.