Adoption

Du som vill adoptera ett barn börjar med att kontakta socialtjänsten. Socialtjänsten gör en medgivandeutredning som består av utredning, hembesök, intervjuer, registerutdrag och referenstagning.

Socialnämnden beslutar sedan om du får ett medgivande att ta emot ett eller flera adoptivbarn.

Du som adoptivförälder måste delta i en föräldrautbildning. Föräldrautbildningen utförs av externa aktörer, se Relaterad info. Det kan vara lång kö till utbildningen så tänk på att anmäla er i god tid. Socialtjänsten kan hjälpa till att förmedla kontakt med utbildningsanordnare.

Kontakten mellan socialtjänsten och adoptivfamiljen fortsätter även efter det att adoptionen är klar. Syftet är att socialtjänsten ska kunna vara ett stöd för er som nyblivna adoptivföräldrar men även att lämna uppföljningsrapporter till barnets ursprungsland.

Vill du ha mer information angående adoption, vänligen kontakta Socialkontoret.