Faderskap/föräldraskap

Om du som mamma är ogift måste socialtjänsten utreda och fastställa faderskapet eller föräldraskapet enligt föräldrabalken.

Socialtjänsten skickar ett brev när barnet är fött och ber dig som mamma att kontakta socialtjänsten för tidsbeställning. En utredning kan påbörjas innan barnet är fött. Faderskapet/föräldraskapet kan inte fastställas förrän efter barnets födelse. När faderskaps/föräldraskapsbekräftelsen är klar anmäler socialtjänsten faderskapet/föräldraskapet till Skatteverket.

Vid barnets födelse är mamman ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps/föräldrarskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. Ni som föräldrar kan också senare anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket.