Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldrarna underteckna en faderskapsbekräftelse. Du bokar tid för det hos kommunens socialtjänst.

Par som inte är gifta när de får barn måste enligt Föräldrabalken få faderskap/föräldraskap fastställt. Detta görs genom att föräldrarna undertecknar en faderskapsbekräftelse.

Socialtjänsten i Gnesta kommun utreder och fastställer faderskapet/föräldraskapet. Bekräftelse av faderskap/föräldraskap kan göras både före och efter barnets födelse.

Boka tid

Du behöver boka tid för bekräftelse av faderskap/föräldraskap. För att boka tid kontaktar du socialtjänsten i kommunen, se kontaktuppgifter.

För dag och tid, se öppettider.

Inför ditt besök

Innan ditt besök behöver du lämna in en del uppgifter.

Om barnet har fötts:

  • Faderns personuppgifter
  • Vilket sjukhus barnet är fött på
  • Barnets födelsevikt

Om barnet ännu inte har fötts:

  • Moderns personuppgifter
  • Faderns personuppgifter
  • Beräknat förlossningsdatum

Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning behöver samtyckesintyg från kliniken tas med.

Vad händer sedan?

När socialtjänsten har utrett och bekräftat faderskapet, anmäls detta till Skatteverket. Detta görs efter att barnet har fötts.

När barnet föds är mamman ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps-/föräldrarskapsbekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket senare.