Faderskap/föräldraskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta måste föräldrarna underteckna en faderskap/ föräldrarbekräftelse. Du bokar tid för det hos kommunens socialtjänst.

Par som inte är gifta när de får barn måste enligt Föräldrabalken få faderskap/föräldraskap fastställt. Detta görs genom att föräldrarna undertecknar en faderskap/ föräldrar bekräftelse.

Socialtjänsten i Gnesta kommun utreder och fastställer faderskapet/föräldraskapet. Bekräftelse av faderskap/föräldraskap kan göras både före och efter barnets födelse.

Boka tid

Du behöver boka tid för bekräftelse av faderskap/föräldraskap. För att boka tid kontaktar du socialtjänsten i kommunen, se kontaktuppgifter.

För dag och tid, se öppettider.

Inför ditt besök

Innan ditt besök behöver du lämna in en del uppgifter.

Om barnet har fötts:

  • Föräldrarnas personuppgifter
  • Vilket sjukhus barnet är fött på
  • Barnets födelsevikt

Om barnet ännu inte har fötts:

  • Föräldrarnas personuppgifter
  • Beräknat förlossningsdatum

Om barnet har kommit till genom assisterad befruktning behöver samtyckesintyg från kliniken tas med.

Vad händer sedan?

När socialtjänsten har utrett och bekräftat faderskapet/ föräldraskapet, anmäls detta till Skatteverket. Detta görs efter att barnet har fötts.

När barnet föds är mamman ensam vårdnadshavare för barnet. I samband med faderskaps-/föräldraskaps bekräftelsen kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad. Ni som föräldrar kan också anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket senare.