Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans och har svårt att samarbeta kring era gemensamma barn kan socialtjänsten erbjuda samarbetssamtal.

Samtalet sker med utomstående samtalsledare för att komma fram till en överenskommelse. Ni har rätt till tre kostnadsfria samtal som är frivilliga och sker under sekretess, ni blir inte dokumenterade.

Om ni som föräldrar ändå inte kan komma överens kan någon av er lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som fattar beslut i frågan.