Råd & Stöd

Vår Råd- och stödmottagning är till för dig som behöver stöd i olika livssituationer. Här kan du rådfråga om saker som kan kännas svåra att prata om med någon du känner.

Vi finns här för dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller anhörig och behöver någon att prata med. Det kan röra föräldrarollen, oroligheter i familjen, missbruk, hjälp med att få till en förändring i livet eller att hantera konflikter. Eller så kan det bara vara att ha ett stöttande samtal om något som tynger dig.

Anonymt och kostnadsfritt

Du kan komma själv eller tillsammans med någon. Du har rätt att vara anonym och besöken registreras aldrig. Vi har tystnadsplikt och besöken är alltid kostnadsfria.

På Råd & Stöd har du rätt till max fem fria besök/samtal. Kvarstår behovet efter dessa fem möten, så kommer vi, vid er tillåtelse, att hänvisa vidare till andra hjälpinstanser.

Vi som arbetar på mottagningen omfattas av anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Det innebär att vi, vid misstanke om ett barn (under 18 år) far illa, är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Anmälningsplikten går i dessa fall före tystnadsplikten.

Råd & Stöd har ingen drop-in verksamhet utan du måste boka en tid om du vill träffa oss för ett personligt möte, se kontakt.