Stöd till familjen

Familjer kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar.

En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller kontakta den för att ta del av stödet, exempelvis familjecentralens öppna förskola. För annat stöd krävs att en socialsekreterare gör en utredning för att se vilket stöd som passar bäst.

För att få konakt med en socialsekreterare kontaktar du kommunens servicecenter, 0158-275 000.