Miniräknare

Ekonomiskt stöd

Du som har ekonomiska problem och inte kan försörja dig eller din familj kan ansöka om ekonomiskt stöd. Du kan även ansöka om ekonomiskt stöd för begravning.

För att beviljas ekonomiskt försörjningsstöd måste du ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt stöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Gnesta kommun.

Ekonomiskt stöd för begravning

Begravningskostnader täcks i första hand av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet saknar tillgångar helt eller delvis, kan Socialtjänsten ge ekonomiskt bistånd som möjliggör en värdig begravning. För att ansöka om ekonomiskt bistånd för begravning, måste du först ansöka om att göra en dödsboanmälan hos socialkontoret.