Familjerätt

Familjerätten erbjuder dig rådgivning i olika familjerättsfrågor så som vårdnad, boende och umgänge för barn till föräldrar som separerat. Du kan få råd via telefon eller vid personligt besök.

Familjerätten utreder dessutom frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om adoption på uppdrag av tingsrätten. Vi fastställer faderskap och föräldrabekräftelse samt genomför samarbetssamtal och skriver avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Mer om familjerätt och dess innebörd kan du läsa i länkarna nedan

Adoption

Faderskap

Vårdnad, boende, umgänge

Senast publicerad 2017-03-15