Frivilligverksamhet

På mötesplatsen Träffpunkten i Gnesta drivs även Frivilligcenter. Där samlas personer som gör ideella insatser. De frivilliga leder aktiviteter, gör hembesök och hjälper till vid olika trivselträffar.

Att arbeta ideellt med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en medmänniska och en hjälp att bryta någons ensamhet eller isolering.

Du behöver inte tillhöra någon förening eller organisation. Som tack för dina insatser får du tillgång till en återhämtningsstol med uppfriskande massage, ett ljusrum som motverkar brist på energi och delta i inspirationsaktiviteter.

Vi ger dig en trygg introduktion som ger dig en stabil grund att stå på i ditt uppdrag.

Fler frivilliga är hjärtligt välkomna!

Senast publicerad 2018-05-23