Frivilligverksamhet

På mötesplatsen Träffpunkten i Gnesta drivs även Frivilligcenter. Där samlas personer som gör ideella insatser. De frivilliga leder aktiviteter, gör hembesök och hjälper till vid olika trivselträffar.

Att arbeta  ideellt med andra människor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en medmänniska och en hjälp att bryta någons ensamhet eller isolering.

Du behöver inte tillhöra någon förening eller organisation. Som tack för dina insatser får du tillgång till en återhämtningsstol med uppfriskande massage, ett ljusrum som motverkar brist på energi och delta i inspirationsaktiviteter.

Vi ger dig en trygg introduktion som ger dig en stabil grund att stå på i ditt uppdrag.

Fler frivilliga är hjärtligt välkomna!

Du hittar kontaktuppgifter till höger.

Läs mer i Träffpunktsverksamhetens broschyr, där du även kan läsa om Frivilligcenter!PDF

Senast publicerad 2018-02-12