Boendestöd ger stöd i hemmet

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen.

Boendestöd kan exempelvis erbjuda dig stöd med:

  • att motverka eller bryta isolering
  • att skapa rutiner och strukturera upp vardagen
  • social samvaro
  • att samtala
  • att stötta under inköp, städning, tvätt och matlagning
  • kontakt med myndigheter

Tillsammans med dig arbetar vi för att utöka din självständighet. Till hjälp kan vi använda oss av en metod som heter ESL, som står för "ett självständigt liv".

Vi erbjuder även MI-samtal, som står för "motiverande samtal". MI kan du ha hjälp av för att lättare komma fram till beslut du vill fatta och att hitta lösningar på problem.

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål!

Nattetid finns det inte tillgång till boendestödjare.