Bostad med särskild service för vuxna

Alla människor har rätt till en egen bostad av god kvalitet. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att bo på ett gruppboende eller serviceboende med särskilt stöd och service.

Ett boende med särskilt stöd och service har personal tillgänglig dygnet runt. Personalen ger dig hjälp och stöd med det som du har svårt att klara på egen hand.

Man kan bo på många olika sätt. En del bor i egen lägenhet med bara lite stöd av personalen - till exempel med hushållsgöromål, inköp och socialt stöd. Andra kan bo på en gruppbostad där det finns tillgång till personal dygnet runt och där man får stöd och hjälp med det mesta i livet.

Bostad med särskild service för vuxna är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), och kräver ett myndighetsbeslut. Mer information kring ansökan hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd och omsorg.