Bostad med särskild service för vuxna

Alla människor har rätt till en egen bostad av god kvalitet. Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att bo på ett gruppboende eller serviceboende med särskilt stöd och service.

Ett boende med särskilt stöd och service har personal tillgänglig dygnet runt. Personalen ger dig hjälp och stöd med det som du har svårt att klara på egen hand.

Man kan bo på många olika sätt. En del bor i egen lägenhet med bara lite stöd av personalen - till exempel med hushållsgöromål, inköp och socialt stöd. Andra kan bo på en gruppbostad där det finns tillgång till personal dygnet runt och där man får stöd och hjälp med det mesta i livet.

Ansök om bostad med särskild service för vuxna

Bostad med särskild service för vuxna är en insats som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL), och kräver ett myndighetsbeslut.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..