Åkervägens serviceboende är en nybyggd ljus tvåvåningsbyggnad med mörkgula inslag på fasaden

Åkervägen

Åkervägens serviceboende vänder sig till vuxna personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Åkervägens serviceboende är ett mellanting mellan helt självständigt boende och gruppboende. Boendet består av tolv lägenheter och en baslägenhet. I baslägenheten finns möjlighet till gemensamma aktiviteter. Personalen kan också ordna utflykter och aktiviteter efter de boendes intressen och önskemål.

Stöd, hjälp och bemanning utgår från de boendes behov. Nattetid finns alltid personal på plats.