Kullagatan

Kullagatans boende är ett serviceboende med nio fristående lägenheter och en baslägenhet i samma trapphus. Stöd och hjälp är anpassat utifrån varje boendes behov.

Kullagatans boende är bemannat dygnet runt. De som bor på Kullagatan får stöd och hjälp av boendepersonalen i sin egen lägenhet eller i baslägenheten. Man följer genomförandeplanen som brukaren och boendepersonalen enats om.

I baslägenheten finns det möjlighet att träffa personal och andra brukare för samtal, spel, TV och fika. Det ordnas utflykter och aktiviter efter de boendes intressen och önskemål, både för de som bor på Kullagatan och tillsammans med andra grupp- och serviceboenden.