exteriör på Landshammarsgatans gruppboende

Landshammarsgatan

Landshammarsgatan är ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som omfattas av socialtjänstlagen, SoL.

Stödet i hemmet är individuellt utformat efter varje brukares behov. Det kan innebära att man behöver stöd och hjälp med flera saker som till exempel hygien, mat, inköp, städ/tvätt, hjälp med medicinhantering och sjukvårdsbesök, kommunikation/samtal och fritidsaktiviteter. Boendet är bemannat nattetid.