Ringvägen

Ringvägens grupp- och servicebostad vänder sig till vuxna personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS.

Ringvägens boende är bemannat dygnet runt. Som boende har man även en kontaktpersonal som är lite extra behjälplig. Stöd och hjälp är individuellt anpassat och utgår ifrån varje boendes behov.

Boendet består av fyra lägenheter med direkt anslutning till gemensamhetsutrymme samt fem stycken anslutningslägenheter.

I det gemensamma utrymmet finns det möjlighet att träffa personal och andra brukare för samtal, spel, TV, fika och måltider. Det ordnas utflykter och aktiviter efter de boendes intressen och önskemål, både för de som bor på Ringvägen, och tillsammans med andra grupp- och serviceboenden. Två gånger per år ordnas träffar på Ringvägen för släkt och vänner.