Medarbetare och brukare från Åsbackas dagliga verksamhet som går armkrok bredvid varandra

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar har rätt att ansöka om daglig verksamhet.

Arbetsuppgifterna på daglig verksamhet ska vara meningsfulla och anpassade efter dina behov. Exempel på arbetsuppgifter kan vara trädgårdsarbete, gå med internpost, baka, arbeta med caféuppdrag och tillverkning av hantverk.

Du som har en insats genom daglig verksamhet får en liten ersättning varje månad, en så kallad habiliteringsersättning. De flesta har sin försörjning på annat sätt, till exempel genom försäkringskassan.

Du som har praktikplats genom daglig verksamhet, till exempel i annan kommunal verksamhet eller på ett företag, erbjuds stöd av arbetscoach.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en insats som regleras av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. Du kan ansöka om insatsen via vår e-tjänst Begäran om insatser enligt LSS, se relaterad information.

Du kan också ringa till en biståndshandläggare via kommunens servicecenter, se relaterad information.