Flammans bokcafé

Flammans bokcafé är en daglig verksamhet som är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Arbetsuppgifterna i bokcaféet är bland annat att baka fikabröd, servera kafégäster och stå i kassan. Under pågående pandemi kan vi tyvärr inte ha kaféverksamheten igång. Däremot är Flammans nya butik öppen där besökaren kan köpa lokalproducerat hantverk, begagnade böcker och byta till sig ett plagg i ”bytis”.   

Social samvaro (socialpsykiatrin) på Flamman är till för personer som har en insats enligt socialtjänstlagen. Till social samvaro kan man komma varje dag för att umgås med andra i samma situation.

Varje dag erbjuds fika och lunch. För den som är intresserad finns även möjligheten att arbeta i kaféet eller att utföra andra  arbetsuppgifter.