Meningsfull fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Du som har en funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp för att göra det möjligt, exempelvis via ledsagning eller stöd från en kontaktperson.

Stödinsatser för en meningsfull fritid regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), och kräver ett myndighetsbeslut. Mer information kring ansökan hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg. Se relaterad info.

Flammans bokcafé erbjuder olika aktiviteter för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Här kan du vissa dagar fika till självkostnadspris, lyssna på musik och umgås. Vissa kvällar erbjuds livemusik och andra aktiviteter. Mer information om Flamman hittar du under Daglig verksamhet. Se relaterad info.