Meningsfull fritid

Alla har rätt till en meningsfull fritid. Du som har en funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp för att göra det möjligt, exempelvis via ledsagning eller stöd från en kontaktperson.

Du kan läsa mer om dessa stödinsatser genom att klicka på rubrikerna i den vänstra menyn. Dessa insatser regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS), och kräver ett myndighetsbeslut. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka dessa insatser.

Flammans bokcafé erbjuder olika aktiviteter för dig med en psykisk funktionsnedsättning. Här kan du vissa dagar fika till självkostnadspris, lyssna på musik och umgås. Vissa kvällar erbjuds livemusik och andra aktiviteter. Mer information om Flamman hittar du under Daglig verksamhet.