Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Avlösarservice riktar sig till föräldrar, andra anhöriga eller familjehemsföräldrar som har daglig omvårdnad av ett barn eller vuxen i sitt hem. Avlösaren kommer då hem till familjen och tar tillfälligt över omvårdnaden.

Avlösarservice ska kunna användas både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Insatsen regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.