Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

I vissa fall kan man på grund av sin funktionsnedsättning behöva fortsätta gå på fritids även efter det att man fyllt tolv år. Barnet/ungdomen kan ha fortsatt behov av stöd och tillsyn, exempelvis när föräldrarna arbetar.

Korttidstillsynen kan ske antingen på ett fritidshem eller på en särskild verksamhet utanför skolan. I Gnesta finns Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet, för barn med funktionsnedsättning. Aktiviteterna är anpassade efter varje barn/ungdoms behov och kan exempelvis vara att äta mellanmål tillsammans, åka på utflykter, vila, lyssna på musik, göra läxor eller spela spel.

Korttidstillsyn är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. Mer information kring ansökan hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg. Se relaterad info.