Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället och göra olika saker.

Ledsagaren är en person som följer dig till de aktiviteter du själv väljer. Det kan till exempel vara för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteteter eller kulturaktiviteter eller längre promenader. Du betalar själv för dina egna kostnader för de aktiviteter ni deltar i.

Ledsagarservice är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. På sidan Ansök om insatser kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.

Senast publicerad 2019-07-10