Mötesplats Björnlunda

Mötesplatserna är öppna för alla. Tonvikten ligger på den sociala samvaron och en stunds gemenskap.

OBS! Just nu är mötesplatsen på Ekhagens äldreboende stängd på grund av coronapandemin.

All programverksamhet sker utifrån önskemål och de frivilligas engagemang.Besökarna och frivilliga kommer överens om vilket innehåll träffarna ska ha. Det kan vara information, musikunderhållning, tävlingar med mera.

Lunch på Ekhagen

Till Ekhagens äldreboende kan du komma och äta din lunch med kaffe på maten och för att träffa andra. Du hittar oss på:
Hagvägen 1 i Björnlunda.