Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans. Syftet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personlig assistans innebär att du kan få stöd och hjälp under delar av eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig med de grundläggande behoven som exempelvis med hygien, på -och avklädning, att äta, kommunicera och med förflyttning.

Om du får hjälp med de grundläggande behoven kan du också ha rätt till personlig assistans för hushållsarbete, matlagning, att handla och utöva fritidsaktiviteter.

Hjälp mer än 20 timmar i veckan

Behöver du personlig assistans upp till 20 timmar per vecka är det kommunen som beslutar om ersättning. Har du ett grundläggande hjälpbehov av mer än 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning enligt lagen om assistansersättning, LASS. Assistansen kostar dig ingenting.

Personlig assistans är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut. Mer information kring ansökan hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg. Se relaterad info.