Psykisk funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av Gnesta kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter på 0158-275 00 Länk till annan webbplats.0, så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare.

Ansök om stöd enligt SoL (e-tjänst) Länk till annan webbplats.