Boendestöd 

Boendestöd är till för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen i den egna bostaden.

Boendestöd kan exempelvis erbjuda dig stöd med:

  • att motverka eller bryta isolering
  • att skapa rutiner och strukturera upp vardagen
  • social samvaro
  • att samtala
  • att stötta under inköp, städning, tvätt och matlagning
  • kontakt med myndigheter.

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål. Nattetid finns det inte tillgång till boendestödjare.

Vem har rätt till boendestöd?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..