Boendestöd 

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad, som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen.

Boendestöd kan exempelvis erbjuda dig stöd med:

  • att motverka eller bryta isolering
  • att skapa rutiner och strukturera upp vardagen
  • social samvaro
  • att samtala
  • att stötta under inköp, städning, tvätt och matlagning
  • kontakt med myndigheter.

Vi arbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål! Nattetid finns det inte tillgång till boendestödjare.

Vem har rätt till boendestöd?

Insatsen är behovsprövad vilket innebär att du måste ansöka om insatsen genom socialtjänstlagen (SoL). Insatsen riktar sig till dig med funktionsnedsättning och som har fyllt 18 år.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Lättast ansöker du om boendestöd via kommunens e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) Länk till annan webbplats..

Du kan också ringa till en biståndshandläggare, via kommunens servicecenter på nummer 0158-275 000.