Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år med en långvarig psykisk funktionsnedsättning och som därför har behov av vård och service från myndigheter.

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med olika myndigheter, till exempel socialtjänst, vård och försäkringskassa. Du kan också få hjälp med frågor kring ekonomi, boende och sysselsättning.

För vem finns personligt ombud?

Personligt ombud finns för dig som:     

  • Är över 18 år
  • Har en långvarig psykisk funktionsnedsättning
  • Har omfattande svårigheter i det dagliga livet
  • Har behov av samordning av stöd, vård och service

Vad gör ett personligt ombud?

Tillsammans med dig kan vi:

  • ta reda på vad du behöver hjälp med, hur dina behov av stöd, vård och service ser ut
  • verka för att du ska få dina lagliga rättigheter till stöd, vård och service
  • vara ett stöd i dina kontakter med sjukvård och myndigheter som till exempel arbetsförmedling, försäkringskassan, socialtjänsten
  • verka för att stöd och service samordnas till exempel när det gäller boendestöd.

Hur går vårt samarbete till?  

Du eller en anhörig kan kontakta oss via telefon eller e-post för att ansöka om personligt ombud, se relaterad information. Du kan vara anonym. Vi planerar in en tid och plats för ett första möte. Det krävs ingen remiss.

Tillsammans med dig tar vi fram en arbetsplan med dina önskemål. Med stöd av den arbetar vi med det du vill ha hjälp med. När vi är klara med uppdraget som vi har kommit överens om tillsammans med dig, avslutar vi vår kontakt. Du är naturligtvis välkommen att söka hjälp på nytt om du behöver.

Om personligt ombud

Personligt ombud är fristående från myndigheter och vårdgivare. Vi arbetar under sekretess, har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Stödet är frivilligt och gratis. 

Personligt ombud beslutar inte samt ansvarar inte för din vård eller service och utför heller inte det arbete som utförs av god man, förvaltare, boendestöjdare, kontaktperson eller vårdpersonal.