Hjälp i hemmet

För att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma erbjuds du flera olika möligheter till stöd och hjälp i hemmet.

Hjälp i hemmet kan ges i form av hemtjänst, ledsagarservice, avlösning för anhöriga, matdistribution eller telefonservice.