Stöd och hjälp i hemmet

För att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma erbjuds du flera olika möligheter till stöd och hjälp i hemmet.

Hjälp i hemmet kan ges i form av hemtjänst, ledsagarservice, avlösning för anhöriga, matdistribution eller telefonservice.

Information om var du ska vända dig finns under respektive länk i vänstermenyn.

Senast publicerad 2018-09-27