Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av hjälp du kan få i ditt eget hem. Här kan du läsa ett urval av de hjälpinsatser du kan få.

Personlig omvårdnad

Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska och sociala behov.

Det kan handla om:

 • hjälp att kunna äta och dricka
 • sköta din personliga hygien
 • på- och avklädning
 • bryta isoleringen
 • känna trygghet och säkerhet hemma
 • promenader och utevistelse
 • ledsagning till och från matservering

Serviceinsatser

Serviceinsatser är sådana insatser som inte direkt är kopplade till personlig omvårdnad men ändå behövs för att du ska må bra.

Detta kan du få hjälp med:

 • städning
 • tvätta och stryka
 • inköp
 • apoteksärenden

Hemtjänsten kan komma vid alla tider på dygnet och hur ofta avgörs med utgångspunkt från dina behov.

Ansökan

På sidan Ansök om insatser, se länk nedan, kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.

Hemtjänstens insatser är behovsprövade. För hemtjänst tas avgift ut i enlighet med kommunens omsorgstaxa.

Senast publicerad 2018-09-27