Matdistribution

Om du inte själv kan laga din middag eller ta dig till Träffpunkten, kan du ansöka om matdistribution.

Maten tillagas i Åsbacka kök och körs sedan hem till dig av hemtjänstpersonalen mellan 11.00 -12.30.

Ansökan

På sidan Ansök om insatser, se länk nedan, kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.

Avgift för matdistribution tas ut enligt kommunens taxa.

Senast publicerad 2018-09-27