Matdistribution

Om du inte själv kan laga din middag eller ta dig till Träffpunkten, kan du ansöka om matdistribution.

Maten tillagas i Åsbacka kök och körs sedan hem till dig av hemtjänstpersonalen mellan 11.00 -12.30.

Ansökan

Mer information om hur du går tillväga för att ansöka hittar du under Ansök om insatser i menyn Stöd & omsorg. Se relaterad info.

Avgift för matdistribution tas ut enligt kommunens taxa.