Trygghetslarm

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp kan du ansöka om trygghetslarm.

Ansökan

På sidan Ansök om insatser, se länk nedan, kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka insatsen.

Avgift för trygghetslarmet tas ut enligt kommunens taxa.