Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service från Gnesta kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter på 0158-275 00. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Ansök om stöd enligt LSS. Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd enligt SoL Länk till annan webbplats.