Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service från Gnesta kommun. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..