LSS för barn 0 till 18 år

Du som har ett barn med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om att få stöd och service enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi har bland annat följande insatser enligt LSS: Kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse och ledsagarservice.

Om du som vårdnadshavare vill ansöka om stöd enligt LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, krävs en skriftlig ansökan och ett läkarintyg som styrker ditt barns funktionsnedsättning. För att se vilket stöd du kan få görs en utredning, sedan får du ett beslut som visar om du har rätt till stödet eller inte.

Insatser enligt LSS

Råd och stöd

Det kan vara påfrestande att leva med en funktionsnedsättning, både för dig själv och för anhöriga. Ibland kan det hjälpa att få prata med någon, att bearbeta kriser, att få praktisk hjälp och goda råd. För den här insatsen vänder du till Region Sörmland Länk till annan webbplats.. Stödet ges av till exempel en arbetsterapeut, kurator, sjukgymnast eller psykolog.

Personlig assistent

Ett barn eller ungdom som har ett omfattande hjälpbehov, exempelvis med personlig hygien, att äta, att kommunicera eller att förflytta sig kan få en personlig assistent som hjälper i vardagen.

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att kunna ta del av samhällslivet. Ledsagaren är en person som följer dig till de aktiviteter du själv väljer.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara ett stöd och en vän åt dig som har en funktionsnedsättning och som bor i eget boende. Kontakten mellan er kan vara allt från telefonkontakt till att ni går på idrottsevenemang, bio, åker och shoppar eller bara träffas för att prata och fika. Du står för dina egna utgifter när du är på aktiviteter med din kontaktperson.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösarservice riktar sig till föräldrar, andra anhöriga eller familjehemsföräldrar som har daglig omvårdnad av ett barn i sitt hem. Avlösaren kommer då hem till familjen och tar tillfälligt över omvårdnaden.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet betyder att en person med funktionsnedsättning som bor med familjen eller familjehem får möjlighet att byta miljö för en kort tid. I Gnesta kommun har vi ett korttidshem i centrala Gnesta som heter Regnbågen. Regnbågens korttidshem erbjuder bland annat gemensamma aktiviteter som utflykter, restaurangbesök, bio med mera.

En korttidsfamilj är ett alternativ till korttidsvistelse. Det innebär att en familj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem exempelvis en helg i månaden.

Korttidstillsyn

I vissa fall kan man på grund av sin funktionsnedsättning behöva fortsätta gå på fritids även efter det att man fyllt tolv år. I Gnesta finns Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet, för barn med funktionsnedsättning. Aktiviteterna är anpassade efter varje barn/ungdoms behov

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Familjehem eller bostad med särskild service kan komma i fråga för barn och unga med svåra funktionsnedsättningar som, trots olika stödinsatser helt eller delvis, inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

Placering i familjehem kan ske som ett komplement till föräldrahemmet, och avslutas som regel i samband med avslutad skolgång.