Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

Har du en funktionsnedsättning som gör att du inte kan förflytta dig eller åka med kollektivtrafiken kan du ha möjlighet till olika sorters stöd för att klara av det.

Färdtjänst

Färdtjänst är ett stöd för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer. Resorna sker i första hand genom samåkning i bil eller anpassat fordon med ramp.

För att få färdtjänst krävs att du

 • har stora svårigheter att resa på egen hand
 • har svårt att resa med allmänna kommunikationer
 • har en funktionsnedsättning som bedöms vara längre än tre månader
 • är skriven i Gnesta kommun.

Du beviljas inte färdtjänst när

 • du har lång väg till busshållplats och glest utbud av
  allmänna kommunikationer
 • det saknas allmänna kommunikationer
 • behöver hjälp till vård eller behandling.

I Gnesta kommun är det Sörmlandstrafiken som kör färdtjänst. Läs mer och beställ färdtjänst på Sörmlandstrafikens webbsida om färdtjänst, se relaterad information.

Riksfärdtjänst

Önskar du att resa utanför Gnesta kommun kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan om riksfärdtjänst gör du hos kommunen inför varje enskild resa. För att beviljas en resa med riksfärdtjänst gäller att

 • ditt funktionshinder medför att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader eller inte kan göras utan ledsagare
 • resan avser fritidsverksamhet, som till exempel resor till släkt och vänner. Du beviljas inte riksfärdtjänst för exempelvis sjuk- eller tjänsteresor
 • resan i första hand görs med allmänna kommunikationer. I andra hand med taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon
 • resan görs inom Sverige, men utanför Gnesta kommun
 • du är folkbokförd i Gnesta kommun.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, tandläkare eller kurator. Det är vårdpersonalen som bedömer om du har medicinska skäl som kräver resa med servicefordon. Mer information om sjukresor hittar du på 1177 Sörmland, se relaterad information.

Parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad om du är folkbokförd i Gnesta kommun och har svårt att gå längre sträckor. Mer information hittar du på vår webbsida om parkeringstillstånd, se relaterad information.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

En ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst gör du enklast via kommunens e-tjänster eller via ansökningsblankett. Du kan även kontakta en färdtjänsthandläggare om du har ytterligare frågor om ansökan. Det gör du via kommunens servicecenter, se kontakt.