Kontaktperson

En kontaktperson ska vara ett stöd och en vän åt dig som har en funktionsnedsättning och som bor i eget boende.

Kontakten mellan er kan vara allt från telefonkontakt till att ni går på idrottsevenemang, bio, åker och shoppar eller bara träffas för att prata och fika. Du står för dina egna utgifter när du är på aktiviteter med din kontaktperson.

Ansök om kontaktperson?

Du som är i behov av en kontaktperson kan ansöka om insatsen genom antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller lagen om stöd och omsorg (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på. Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster, se relaterad information.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter, se kontakt.