Kontaktperson

En kontaktperson ska vara ett stöd och en vän åt dig som har en funktionsnedsättning och som bor i eget boende.

Kontakten mellan er kan vara allt från telefonkontakt till att ni går på idrottsevenemang, bio, åker och shoppar eller bara träffas för att prata och fika. Du står för dina egna utgifter när du är på aktiviteter med din kontaktperson.

Ansök om kontaktperson

Du som är i behov av en kontaktperson kan ansöka om insatsen genom antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller lagen om stöd och omsorg (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på. Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..