Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Korttidstillsynen kan ske antingen på ett fritidshem eller på en särskild verksamhet utanför skolan. I Gnesta finns Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet, för barn med funktionsnedsättning. Aktiviteterna är anpassade efter varje barn/ungdoms behov och kan exempelvis vara att äta mellanmål tillsammans, åka på utflykter, vila, lyssna på musik, göra läxor eller spela spel.

Korttidstillsyn är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter på 0158-275 00. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Ansök om stöd enligt LSS. Länk till annan webbplats.