Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

Korttidstillsyn är en fortsatt fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Tillsynen kan erbjudas före och efter skolan samt under lov.

Korttidstillsynen kan ske antingen på ett fritidshem eller på en särskild verksamhet utanför skolan. I Gnesta finns Regnbågens korttidsboende och fritidsverksamhet, för barn med funktionsnedsättning. Aktiviteterna är anpassade efter varje barn/ungdoms behov och kan exempelvis vara att äta mellanmål tillsammans, åka på utflykter, vila, lyssna på musik, göra läxor eller spela spel.

Korttidstillsyn är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..