Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet betyder att en person med funktionsnedsättning som bor med familjen eller familjehem får möjlighet att byta miljö för en kort tid.

Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med den egna familjen eller i familjehem. Vistelsen kan vara på ett korttidshem eller ordnas som ett läger eller kollo, i korttidsfamilj eller på något annat sätt.Korttidsvistelse kan man ha från ett dygn till cirka en vecka i taget.

Korttidsvistelse är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och kräver ett myndighetsbeslut.

Regnbågen

I Gnesta kommun har vi ett korttidshem som heter Regnbågen. Det ligger centralt i Gnesta. Regnbågens korttidshem erbjuder bland annat gemensamma aktiviteter som utflykter, restaurangbesök, bio med mera.

Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter på 0158-275 00. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Ansök om stöd enligt LSS. Länk till annan webbplats.