Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället och göra olika saker.

Ledsagaren är en person som följer dig till de aktiviteter du själv väljer. Det kan till exempel vara för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteteter eller kulturaktiviteter eller längre promenader. Du betalar själv för dina egna kostnader för de aktiviteter ni deltar i.

Ledsagarservice är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), och kräver ett myndighetsbeslut.

Hur ansöker jag om ledsagarservice?

Du som är i behov av ledsagarservice kan ansöka om insatsen genom antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), eller lagen om stöd och omsorg (SoL). Du behöver inte veta vilken lag som ger dig rätt. Det håller biståndshandläggaren reda på. Insatsen riktar sig till både barn och vuxna.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via vår e-tjänst.

Vill eller kan du inte använda vår e-tjänst kan du kontakta kommunens servicecenter så kopplar de dig vidare till en biståndshandläggare för hjälp, se kontakt Länk till annan webbplats..