Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället och göra olika saker.

Ledsagaren är en person som följer dig till de aktiviteter du själv väljer. Det kan till exempel vara för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteteter eller kulturaktiviteter eller längre promenader. Du betalar själv för dina egna kostnader för de aktiviteter ni deltar i.

Ledsagarservice är en insats som regleras av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), och kräver ett myndighetsbeslut.

Hur ansöker jag om ledsagarservice?

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan bli aktuellt.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kommunens servicecenter på 0158-275 00. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Ansök om stöd enligt LSS. Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd enligt SoL Länk till annan webbplats.