Kommunens hälso- och sjukvård

Akuta situationer

Vid olycksfall eller allvarlig sjukdom som till exempel hjärtinfarkt, stora blödningar, akuta andningssvårigheter, benbrott eller trafikolyckor ring SOS Alarm på telefon 112.

Ej akuta situationer

Om du inte är inskriven i hemsjukvården är Landstinget ansvarig för din vård och det är alltid dit du vänder dig först.

När du vill ha råd av sjuksköterska kontakta Sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Länk till Gnesta vårdcentral.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hemsjukvård

Kommunen ansvarar för hemsjukvården i Gnesta kommun. Ansvaret gäller för vuxna från 18 års ålder på särskilda boende (SÄBO) och ordinärt boende. Möjligheten att få hemsjukvård gäller de personer som av medicinska skäl inte kan ta sig till mottagningen på Vårdcentralen.

För dig som inte är inskriven i Hemsjukvården gäller alltid att först ta kontakt med Landstinget. Sjuksköterska eller läkare på vårdcentral eller sjukhus bedömer rätten till hemsjukvård. I de fall det är aktuellt remitteras du som patient till hemsjukvården.

 

Patientnämnden

Gemensamma patientnämnden i Sörmland är en opartisk instans för rådgivning och problemlösning.
Hit kan du vända dig om du får problem i kontakterna med vården.
Det kostar ingenting.

Du når patientnämnden via telefon, e-post eller brev:

Gemensamma patientnämnden i Sörmland
0155-24 50 00 (växeln)
patientnamnden@dll.se
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping

 

Senast publicerad 2018-08-29