Missbruk & beroende

Kommunen vill i ett tidigt skede förebygga uppkomsten av och minska konsekvenserna av missbruk.

Stödfunktion

I kommunen finns möjlighet att hos stödfunktionen finna ett stöd när man önskar förändra en situation med högkonsumtion, missbruk eller beroende av tabletter, alkohol eller andra droger.

Är du nära anhörig till en person med dessa problem är du också välkommen att söka stöd. Du kan alltid vara anonym om du vill och du registreras inte i några register.

Socialsekreterare för missbruksärenden

Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) finns socialsekreterare som ansvarar för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Dit kan du vända dig när du har frågor kring missbruk eller vill söka annan hjälp och stöd som till exempel vistelse på behandlingshem.

Om din ansökan avslås kan du överklagaöppnas i nytt fönster beslutet.

Senast publicerad 2018-04-05