2021-06-23

Alla som sökte fick feriepraktik

Nu är det klart att Gnesta kommun kan erbjuda sommarjobb till samtliga ungdomar, födda 2004 eller 2005, som ansökte om feriepraktik i kommunen.

– Vi har lyckats med det tack vare alla inblandade på kommunens olika förvaltningar som jobbat hårt för att få fram platser till alla ungdomar som sökte om feriepraktik under ansökningstiden. Det känns fantastiskt bra, säger Per Swing, samordnare för kommunens feriepraktikplatser.

Totalt är det 113 ungdomar, födda 2004 eller 2005 och skrivna i kommunen, som under tre veckors tid kommer att ha feriepraktik inom flera av Gnesta kommuns verksamheter och föreningar. De flesta kommer jobba med park- och trädgårdsskötsel och lättare vaktmästeri. Men platser finns även inom äldreomsorg, hemtjänst, förskola och idrottsskola.

Prova på ett jobb

Syftet med feriepraktiken är att ungdomarna ska få möjlighet att prova på ett av kommunens yrken under en begränsad tid med en handledare som stöd. Men det är också en chans att få arbetslivserfarenhet och lära sig att ta ansvar genom att utföra uppgifter och komma i tid.

– I år känns det extra viktigt att ungdomarna får komma ut på feriepraktik. Många har haft distansundervisning och skolpraktik har ställts in på grund av coronapandemin. Nu i sommar får de komma ut och prova på ett jobb samtidigt som de får ett fysiskt sammanhang, säger Per Swing.

Feriearbetet pågår under veckorna 25-31, och den första perioden startade nu i måndags 21 juni.