2024-05-17

Ändrade avgifter för mat och fika

Från den 1 juni 2024 kommer avgifterna för mat och fika som serveras i socialförvaltningens verksamheter att höjas.

Varje år beslutar socialnämnden tillsammans med kommunfullmäktige om justering av kommunens avgifter. På grund av det senaste årets ökade prisutveckling på livsmedel behöver priserna på mat och fika höjas med 11,9 procent.

De nya priserna blir:

Mat på dagverksamhet/dagligverksamhet:
Lunch: 75 kr
Kaffe: 8 kr
Kaffe med fikabröd: 17 kr

Mat på LSS kortidsboende:
Frukost: 25 kr
Lunch: 75 kr
Middag: 75 kr
Mellanmål: 17 kr