2023-06-26

Jenny Nurminen Ångström, undersköterska, med omsorgstagaren Sonja.

Björnlunda hemtjänst vill minska ensamheten

Björnlunda hemtjänst är med i Umeå universitets forskningsprojekt Håll kontakten. Ett projekt där syftet är att minska ensamhet bland seniorer som har stöd av hemtjänst.

– Vi vet att det är en stor ensamhet inom äldreomsorgen, och lyckas vi bryta ensamheten hos någon och få den personen att känna livsglädje och en mening med livet vore det jätteroligt, säger Monica Petersson, enhetschef på Ekhagens äldreboende och Björnlunda hemtjänst.

Utbildning om ensamhet

Under hösten 2022 fick alla medarbetare i Björnlunda hemtjänst samt sjuksköterskor och rehabpersonal gå en webbutbildning i hur de upptäcker ensamhet och vad de kan göra. Vidare har personalen en pärm fylld med bland annat hjälpfrågor som personalen kan använda sig av. Frågor som exempelvis ”Hur mår personen?”, ”Vilket behov utryckte personen på ensamhet?”, ”Hur kan vi hjälpa?”, ”Hur ska hjälpen utföras?” och ”Hur blev det?”.

– Det kan vara långsamt att vara ensam, och för många kanske höjdpunkten på dagen är när hemtjänstpersonalen kommer förbi. Att bryta en persons vanor och rutiner är en långsam process, men lyckas vi så ett frö så personen i alla fall kommer ut på en promenad är det en bra bit på vägen, säger Jenny Ångström Nurminen, undersköterska i Björnlunda hemtjänst.

Arbetar som ett team

En viktig del i projektet är biståndshandläggarna, och hur hemtjänst kan jobba mera systematiskt med insatser som rör social delaktighet.

– Vi jobbar som ett team, och biståndshandläggarna är även med på våra personalmöten där vi pratar om Håll kontakten och hur vi kan minska ensamheten hos omsorgstagarna, säger Monica.

Jenny nickar instämmande.

– Förhoppningen är att insatserna kan utökas till exempelvis ett lite längre lunchbesök som bidrar till att personen faktiskt äter upp sin lunch vilket i sin tur bidrar till ett ökat välbefinnande och en ork att hitta på något.

Även sjuksköterskor och rehabpersonal är med i teamet och ser till att omsorgstagaren får det stöd som den behöver från dem.

Nära vård

Håll kontakten är ett exempel på den nationella omställningen till Nära vård, och hur Gnesta kommun jobbar i team utifrån individens förutsättningar och behov. Mer information om Nära vård med de vanligaste frågorna och svaren hittar du på vår webbsida om Nära vård.