2020-11-18

Digitala klassrum på vuxenutbildningen

Med anledning av de skärpta lokala råden har vuxenutbildningen i Gnesta kommun återigen infört distansundervisning för majoriteten av sina elever. Detta för att minska smittspridningen av covid-19.

– Just nu är det bestämt att de elever som läser kurser på grundskole- och gymnasienivå ska ha distansundervisningen, förutom när de har prov. Då är de här i skolans lokaler, säger Cecilia Berlin, lärare i svenska som andra språk (SVA) på vuxenutbildningen i Gnesta.

Rent praktiskt går det till så att eleverna loggar in på Google Meet, som är ett digitalt klassrum. Där kan de sen följa lektionen och se och höra Cecilia. En av eleverna i Cecilias klass är Gnestabon Graham Norris, från Storbritannien.

– Jag har skapat ett litet kontor hemma så jag sitter nästan alltid där framför datorn. Det fungerar jättebra! En annan bra sak är att jag inte behöver vabba längre eftersom jag ändå är hemma om barnen är sjuka. Det enda är att min yngsta dotter, som är fyra år gammal, ibland blir lite nyfiken och kommer för att titta vad jag gör, skrattar Graham.

Lektioner på distans

Med anledning av coronapandemin, och de just nu skärpta råden, bedrivs de flesta av vuxenutbildningens lektioner på distans. Men det finns undantag. Eleverna på svenska för invandrare, sfi, som har mycket lite datavana och kunskaper i svenska språket erbjuds fortsatt undervisning i skolans lokaler. Men då är det tydliga regler som gäller för att förhindra smittspridning.

– De får sitta max sex elever i varje klassrum och rasterna är borttagna för att förhindra samlingar av elever. Sen spritas också både händer och skolbänkar innan varje lektion, säger Cecilia.

Vilken är den främsta negativa effekten av coronakrisen för vuxenutbildningen?

– Jag kan sakna de mänskliga mötena och de spontana samtalen som uppstår i klassrummet när eleverna är engagerade i något ämne. Många verksamheter har inte heller möjlighet att ta emot praktikanter just nu vilket gör att eleverna inte kommer ut på arbetsplatser där de kan öva på sin svenska.

Och den positiva?

– Att eleverna i min klass har blivit mycket bättre på att använda och hantera sina datorer! Det är en förutsättning idag för att kunna vara delaktig i samhället, säger Cecilia.