2022-02-11

Drop-in för nyanlända

Nu erbjuder Gnesta kommun drop-in träffar för dig som är nyanländ i kommunen. Varje tisdag, klockan 13-16.30, är kommunens integrationssamordnare på servicecenter för att hjälpa dig med praktiska frågor.

Som ny i ett land behöver man ofta stöd och hjälp med många saker, bland annat vart man ska vända sig med olika frågor och funderingar. På våra drop-in träffar kan Ahlem Ferchichi, integrationssamordnare i Gnesta kommun, bland annat hjälpa dig med:

  • Hur du gör för att söka jobb eller utbildning.
  • Hur du anmäler dina barn till förskola/skola.
  • Hur du söker bostad.
  • Vart du ska vända dig om du behöver hälso- och sjukvård.
  • Hur du fyller i olika blanketter.
  • Stöd i kontakten med olika myndigheter.

Du kan få hjälp på språken arabiska, engelska, franska och svenska.

Frågor och vägledning

Du behöver inte boka tid. Integrationssamordnaren tar emot besökare i turordning för enklare frågor och vägledning i olika ärenden. För längre och mer fördjupade samtal bokar integrationssamordnaren in ett möte med dig på Åsbacka.

Kontakt

Du som inte har möjlighet att komma på våra drop-in träffar är välkommen att ringa till integrationssamordnaren för att boka ett möte på nummer: 0158-275 557. Telefontiderna är: måndag och fredag, klockan 13-15. Du kan också mejla till: ahlem.ferchichi@gnesta.se

Drop-in

Plats: Kommunens servicecenter, Marieströmsgatan 3 i Gnesta (På biblioteket)
Dag: Tisdagar
Tid: Klockan 13-16.30
Kostnad: Gratis