2021-11-17

En vecka fri från våld

Nästa vecka, 22 november – 28 november, pågår det nationella initiativet En vecka fri från våld. Gnesta kommun deltar med flera aktiviteter för att uppmärksamma det samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör.

Våld i nära relationer kan yttra sig på många olika sätt. Det kan exempelvis vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Men att bli slagen eller kränkt är aldrig okej! Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld och det finns stöd och hjälp att få för dig som utsätts för våld, eller för dig som utövar våld.

Aktiviteter i Gnesta kommun

  • Torsdagen den 25 november klockan 17.00 har vi en ljusmanifestation på Strömmentorget mot mäns våld mot kvinnor. Kommunalråden Johan Rocklind (S) och Anna Ekström (M) håller tal och Kenneth och Jasmine från Flen Världsorkester spelar akustisk musik.
  • Under hela veckan kommer 13 skor att stå på scenen på Strömmentorget. Skorna symboliserar antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige under 2020 där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation. I varje sko hittar du ett budskap som på ett eller annat sätt knyter an till temat.
  • Gnesta bibliotek har under veckan en hörna med böcker på temat våld i nära relationer som du kan låna med hem.
  • Under hela veckan delar vi viktig information om mäns våld mot kvinnor på kommunens sida på Facebook.

Råd och stöd

Du som har blivit utsatt för våld eller du som är orolig för någon i din närhet kan få råd, stöd och hjälp. Kontakta socialtjänsten i Gnesta kommun via kommunens växel på telefon 0158-275 000 eller via mejl radochstod@gnesta.se. Flera viktiga nummer där du kan få råd och stöd hittar du på kommunens webbsida om våld i nära relationer.

En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av riksförbunden Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.