2022-01-10

Förändring vid ansökan om ekonomiskt bistånd

Från och med idag, 10 januari, ska du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd vända dig till kommunens servicecenter i stället för till socialtjänsten i Gnesta kommun.

Personal på servicecenter kommer bland annat kunna hjälpa till med hur du fyller i och lämnar in din ansökan, tar kopior och gör utskrifter.

Flera fördelar

Att vi nu väljer att flytta självservicen för ansökan om ekonomiskt bistånd till servicecenter är positivt för dig som invånare ur många aspekter:

  • Kommunens servicecenter ligger bättre till rent geografiskt än socialtjänsten.
  • På servicecenter kommer du få personlig hjälp av personal som kan hantera ansökningar om ekonomiskt bistånd.
  • Servicecenters personal kan hjälpa dig att fylla i och scanna in din ansökan till socialtjänsten.
  • Servicecenters skrivare har en funktion för säker utskrift som gör att din ansökan inte printas ut förrän du står vid skrivaren.
  • Kopiatorn och scannern på servicecenter är helt nya och du behöver inte betala för några utskrifter.

Socialtjänsten tar beslut

Personalen på servicecenter är dem som hjälper dig med din ansökan, men tar inga beslut. Det är fortsatt handläggare på socialtjänsten som tar beslut om din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Alla som vistas i Gnesta kommun och inte kan försörja sig på annat sätt, till exempel genom lön eller a-kassa, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Hur mycket bistånd du kan ha rätt till beror på dina inkomster, utgifter och den aktuella riksnormen. Fler frågor och svar om ekonomiskt bistånd hittar du på gnesta.se/ekonomisktbistand

Har du några frågor?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta servicecenter på telefon 0158-275 000, måndag-fredag 08.00-17.00. Besökstid: måndag-fredag 10.00-17.00, torsdag 10.00-19.00, lördag 10.00-14.00.

Du kan också ringa till socialtjänstens mottagningstelefon på 0158-275 810, måndag-fredag 08.30-10.00.