2021-12-17
Ekhagens äldreboende i Björnlunda

Ekhagens äldreboende i Björnlunda.

Fortsatt säkra besök på våra äldreboenden

Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället är det viktigt att du som besöker våra äldreboenden fortsätter följa våra besöksrutiner. Tack för din förståelse!

Smittspridning i samhället ökar och vi måste hålla ut innan besöken kan bli som förut. För att skydda boende är det viktigt att vi alla, även den som är vaccinerad, fortsätter att följa rekommendationerna om allas ansvar att minska spridningen av covid-19. För även om man är vaccinerad kan man fortfarande smitta och smittas av andra.

Det här gäller på kommunens äldreboenden:

 • Alla besök, både inomhus samt utomhus, måste förbokas.
 • Anhörig tar kontakt med respektive avdelning och kommer överens om en tid för besöket.
 • Det går bra att besöka boende som är vaccinerade i deras lägenheter. Gå inte ut i allmänna utrymmen.
 • Max tre besökare plus boende får vara i lägenheten under besöket.
 • Alla besökare ska ta med sig munskydd av typen IIR vid besök på äldreboenden och använda det under hela besöket.
 • Boende som inte är vaccinerade kan ta emot besök utomhus eller i särskilda besöksrum där plexiglas finns uppsatta mellan borden.
 • Du som besöker våra äldreboenden måste vara helt frisk.

Boende som är borta på besök

Boende på våra äldreboenden som lämnar boendet kommer att testas när de kommer tillbaka. Det gäller om boende träffat en person som den vanligtvis inte träffar eller om boende träffat många personer. Det är en förebyggande åtgärd och gäller oavsett om boende är borta två timmar eller två dygn.

Fortsätt att skydda varandra

Vaccinering ger ett bra skydd, men inte immunitet mot sjukdom. Den som blivit vaccinerad kan, även om risken är liten, fortfarande både bli sjuk och smitta andra. Därför ska du fortsätta följa rekommendationerna, även om du är vaccinerad. Detta gäller:

 • Håll avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
 • Stanna hemma och testa dig vid symtom – även om du är vaccinerad.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Vaccinera dig om du kan.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Det är Region Sörmland som är huvudansvarig för vaccineringen i regionen. Läs mer på regionens sida hur du bokar tid för vaccinering. Länk till annan webbplats.