2022-09-01

Höjt bostadstillägg och minimibelopp

Riksdagen har beslutat att bostadstillägget och minimibeloppet för pensionärer ska höjas. Höjningen började gälla den 1 augusti 2022.

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • Bostadstillägg till pensionärer ska höjas.
  • Minimibeloppet höjs med 300 kronor för ensamstående, och med 150 kronor för sammanboende. Det nya beloppet är 5 952,57 för ensamstående och 4 856,57 för sammanboende.

Höjningen av minimibeloppen görs för att säkerställa att pensionärer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget. Förändringen gäller från 1 augusti 2022.

Detta gäller från 1 augusti

Kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten inkomstförfrågan. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Om riksdagens ändring påverkar din avgift kommer du få hemskickat ett nytt avgiftsbeslut.

Avgiftsutrymme är det belopp som är kvar av inkomsten när förbehålls­beloppet (det belopp som ska täcka dina vanliga levnads­omkostnader och kostnader för boende eller hyra) räknats bort.

Har du frågor?

Har du frågor om bostadstillägget kan du vända dig till Pensionsmyndigheten på telefonnummer 0771-776 776.

Har du frågor om minimibeloppet och din avgift för insats enligt socialtjänstlagen är du välkommen att höra av dig till avgiftshandläggare via kommunens servicecenter på nummer 0158-275 000.