2021-10-05
Gnestaborna Lotta Halvardsson, Kim Silow Kallenberg och Anna Åhman föreläser under hösten på temat psykisk ohälsa.

Gnestaborna Lotta Halvardsson, Kim Silow Kallenberg och Anna Åhman föreläser under hösten på temat psykisk ohälsa.

Höstens föreläsningar om psykisk ohälsa

Söndagen den 10:e oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. I samband med dagen vill Gnesta kommun passa på att berätta om höstens föreläsningar på temat psykisk ohälsa.

Föreläsningarna vänder sig till alla Gnestabor, men särskilt till dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som anhörig eller du som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

– Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla människor i olika skeden i livet och genom föreläsningarna vill vi höja kunskapen om den psykiska ohälsan och öppna upp för samtal och diskussioner, säger Lotta Brattberg, samordnare för arbetet med folkhälsa i Gnesta kommun.

Föreläsningar om psykisk ohälsa

13:e oktober - Lotta Halvardsson, Kanslichef för NSPH Västmanland. Hur bemöter man någon som mår dåligt? Och vad kan man göra om någon har självmordstankar? Föreläsningen ger dig fakta om psykisk ohälsa och suicid och vilka myter det finns kring självmord. Du kommer också få med dig konkreta verktyg som du kan använda i samtal med någon som du är orolig för.

10:e november - Kim Silow Kallenberg, forskare, etnolog och författare till boken Sörjbara liv, som utspelar sig i Gnesta. Föreläsningen utgår från boken som handlar om två barndomsvänner som båda dog unga med anledning av psykisk ohälsa och missbruk. Det blir en personlig berättelse om att se en vän försvinna in i en psykos och vilka konsekvenser psykisk ohälsa kan få för anhöriga.

1:a december – Anna Åhman, barn- och ungdomspsykiater och författare till boken När en trollkarl dör. Anna kommer att prata om hur det är att växa upp i en familj med missbruk och övergrepp. Föreläsningen handlar om de viktiga vuxna som förmår att skydda barnet, men också om hur barnet bär med sig dessa upplevelser genom livet och vilka konsekvenser det kan få, bland annat som PTSD, psykisk ohälsa och missbruk.

Tid: Samtliga föreläsningar börjar klockan 19.00 och slutar 20:30. Det är gratis att delta.
Plats: Träffpunkten i Gnesta.
Anmälan: Mejla till traffpunkten@gnesta.se senast en dag innan den aktuella föreläsningen.

Om Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av World Federation for Mental Health 1992 och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa.