2023-03-15

Hyrorna för 2023 är inte klara

Gnestahem AB och Hyresgästföreningen har inte lyckats komma fram till någon överenskommelse i årets hyresförhandling. Det innebär att årets hyror för Gnesta kommuns särskilda boenden ännu inte är klara.

Varje år justerar vi hyrorna på våra äldreboenden och för dig som har bostad med särskild service. Det gör vi utifrån den procentsats som Gnestahem förhandlar fram med Hyresgästföreningen. I år har förhandlingarna strandat vilket gör att de nya hyrorna för 2023 inte kommer att vara klara den 1 april, som planerat.

Gnestahem vill att hyrorna höjs med 8,33 procent medan Hyresgästföreningens motbud är 1,44 procent. Vi kommer få en högre hyreshöjning än tidigare år, men med hur mycket är ännu inte klart.

Vad händer nu?

Då Gnestahem AB och Hyresgästföreningen inte kommit överens går nu ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK, en nationell kommitté för allmännyttan som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar. Om medlingen inte leder till resultat så har Hyresmarknadskommittén mandat att fastställa hyresnivåer för 2023.

Beroende på om förhandlingarna drar ut på tiden kan de nya hyrorna komma att tas ut retroaktivt.

Har du frågor?

Har du frågor om hur din omvårdnadsavgift påverkas är du välkommen att kontakta Lindha Stenlund, avgiftshandläggare i Gnesta kommun, på nummer 0158-275 308.